Ir ao contido da páxina

Accesibilidade

 

O deseño deste sitio cumpre co estándar WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) con nivel AA, recomendado polo W3C (World Wide Web Consortium), o consorcio internacional que establece os estándares que garanten crecemento a longo prazo da web global e accesibilidade universal entre os seus obxectivos.

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.