Inscrición presentación proxectos
  Prazo de recepción ata o 20 de abril ás 15.00 horas
  Só poderán participar compañías profesionais galegas
  * Campos obrigatorios

  Datos da presentación

  Relator/a 1*

  Relator/a 2

  Teléfono*

  Correo electrónico*

  Datos do espectáculo

  Título do proxecto*

  Disciplina*
  Especificar no caso doutros

  Data prevista de estrea*

  Descrición e información sobre o proxecto*
  Máximo 800 caracteres

  Utilización de material audiovisual na presentación* SiNon Especificar en caso necesario


  GEP asume 300€ pola presentación.

  Acepto as condicións de inscrición