AGADIC Xunta de Galicia

Inscrición pitching
Prazo de recepción ata o 27 de marzo de 2019 ás 15.00h
Só poderán participar compañías galegas
* Campos obrigatorios

Datos da presentación

Relator/a 1*

Relator/a 2

Teléfono*

Correo electrónico*

Datos do espectáculo

Título do proxecto*

Utilización de material audiovisual na presentación* SiNon

Disciplina*
Especificar no caso doutros

Data prevista de estrea*

Descrición e información sobre o proxecto*
Máximo 800 caracteres

GEP non asume ningunha remuneración económica

Acepto as condicións