AGADIC Xunta de Galicia

Inscrición espectáculo completo
Prazo de recepción ata o 27 de marzo de 2019 ás 15.00h
Só poderán participar compañías galegas
* Campos obrigatorios

Datos da compañía

Nome da compañía*

Persoa de contacto*

Teléfono*

Correo electrónico*

Páxina web

Datos do espectáculo

Título do espectáculo*

Público ao que vai dirixido*
En caso de público infantil, indicar a idade

Disciplina*

Especificar no caso doutros

Duración*

Data da estrea

Pendente de estreaSi

Proposta para estrear en Galicia Escena PRO* SiNon

Funcións previstas a realizar ata xuño de 2019
Indicar lugares e datas

Autoría*

Dirección*

Elenco*

Descrición do espectáculo*
Máximo 800 caracteres

Información complementariaArquivos DOC, PDF, JPG, ZIP, RAR.
Máximo 6MB nun so arquivo

VídeoEnlace a vídeo en streaming

Caché sen necesidades técnicas*

 

GEP asume o 40% do caché sen necesidades técnicas e impostos engadidos

Acepto as condicións da inscrición

Calquera información complementaria do espectáculo deberá ser achegada por correo ao seguinte enderezo:
Galicia Escena PRO
Agadic
Cidade da Cultura
Monte Gaiás, s/n
Santiago de Compostela 15707