Inscrición espectáculo completo
  Prazo de recepción ata o 20 de abril ás 15.00 horas
  Só poderán participar compañías profesionais galegas
  * Campos obrigatorios

  Datos da compañía

  Nome da compañía*

  Persoa de contacto*

  Teléfono*

  Correo electrónico*

  Páxina web

  Datos do espectáculo

  Título do espectáculo*

  Autoría*

  Dirección*

  Elenco*

  Descrición do espectáculo*
  Máximo 800 caracteres

  Público ao que vai dirixido*

  En caso de público infantil, indicar a idade

  Disciplina*

  Especificar no caso doutros

  Duración*

  Data da estrea

  Pendente de estreaSi

  Proposta para estrear en Galicia Escena PRO* SiNon

  Espectáculo susceptible de ser representado en espacios ao aire libre* SiNon

  Información complementariaArquivos DOC, PDF, JPG, ZIP, RAR.
  Máximo 6MB nun so arquivo

  VídeoEnlace a vídeo en streaming

  Caché sen necesidades técnicas*  GEP asume o 80% do caché sen necesidades técnicas e impostos engadidos

  Acepto as condicións da inscrición

  Calquera información complementaria do espectáculo
  deberá ser achegada por correo ao seguinte enderezo:

  Galicia Escena PRO
  Agadic
  Cidade da Cultura
  Monte Gaiás, s/n
  Santiago de Compostela 15707