ENCONTRO DE XESTORES CULTURAIS A CARGO DA ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL