AGADIC Xunta de Galicia
Espectáculos 2016
Showcases 2016 Proxectos en formato pitching
 • Salvador Compañía Borja Fernández

  Salvador é un espectáculo sobre os movementos migratorios dos galegos a América do Sur nos anos 50-60.

  O proxecto está a metade de camiño entre o teatro-documento e a ficción escénica, e ten como punto de partida a emigración e desaparición de Benito Fernández (avó de Borja Fernández).

  Contacto

  Borja Fernández
  655 333 005
  borjasalcedo@gmail.com

  www.borjafernandez.es

 • O robot e a doutora Pi: tribulacións na procura dun soño Cinema Sticado

  Baseada nun suposto futuro, esta é a historia dun robot que anda á procura dos soños dos humanos e dunha doutora que procura o seu soño entre robots.

  É que ninguén soña xa neste planeta?

  Contacto

  Xosel Díez
  609 649 878
  xoseldiez@yahoo.es

  www.cinemasticado.com

 • O tolleito de Inishman Contraproducións

  Podería ser unha aldea galega pero é unha pequena illa irlandesa. Anos 30. Personaxes curiosos, pintorescos, característicos… Seres máis ou menos adorables, máis ou menos odiosos que, nun mundo física e humanamente isolado, viven as súas vidas cativas como poden e como saben. Entre eles un tolleito, un ser desfavorecido que ten unha arela que para el semella extremadamente difícil: transcender ese ámbito cerrado que está obrigado a habitar; un eivado que persegue un soño que nel parece empresa imposible: ser amado e valorado como calquera outro.

  Un espectáculo de gran formato (8 actores de prestixio, potente escenografía, música emocionante composta para o espectáculo, iluminación atractiva) no que o público se sentirá atrapado polo humor e a tenrura dun teatro tan entrañable, tan noso, coma o irlandés.

  Contacto

  Belén Pichel
  605 263 755 / 610 106 808
  belenpichel@gmail.com

 • Vaia heroe de merda Grupo Chévere

  Vaia heroe de merda é un traballo de teatro documento sobre o movemento de insubmisión dos anos 80 e 90 do século XX en España, sobre as persoas que formaron parte do mesmo e sobre as relacións establecidas co aparato do Estado, coa sociedade no seu conxunto e entre os propios suxeitos protagonistas do movemento, feito a partir da memoria e da experiencia persoal de César Goldi, actor que foi xulgado, condenado e privado da súa liberdade no cárcere da Coruña por negarse a realizar tanto o servizo militar como a prestación social substitutoria. Trátase por tanto de conectar a memoria individual coa memoria colectiva dunha xeración e co imaxinario dunha época a través dun dispositivo especificamente teatral.

  Este é o primeiro proxecto sementado na Berberecheira, un laboratorio de creación escénica promovido polo grupo Chévere para a xestión colectiva de proxectos de creación que desborban o núcleo estable da compañía, dando soporte e incorporando as voces e as poéticas doutras persoas colaboradoras ao discurso do grupo.

  Contacto

  Patricia de Lorenzo
  981 594 996
  info@grupochevere.eu

  www.redenasa.tv

 • O baúl do mago Mago Rafa

  O baúl do mago é unha iniciativa cultural innovadora nas artes escénicas, única en Galicia, que converte unha antiga caravana nun dos espazos escénicos máis pequenos e acolledores do mundo, intentando así achegar a maxia á sociedade dun xeito máis cercano e divertido.

  O baúl do mago desprázase a calquera punto: á porta das escolas, ás localidades que non dispoñen dun teatro propio, ás localidades que, dispoñendo de teatro propio, queren amosar outro concepto de espectáculo nunhas condicións idóneas para a representación, a unha residencia de maiores ou mesmo á porta da casa dunha familia.

  Contacto

  Mago Rafa
  639 615 595
  magorafa@magorafa.com

  www.elbauldelmago.com

 • O encoro enmeigado (nas fragas do Eume) Os Monicreques de Kukas

  Nun tempo no que a identidade e a cultura propia dos pobos están en regresión, consideramos fundamental recuperar elementos da nosa propia cultura popular, como pode ser todo o imaxinario de seres míticos da natureza para actualizar e confrontar con elementos que consideramos fundamentais para a educación e aprendizaxe en valores como son a ecoloxía, o crecemento sostible e o respecto polo medio ambiente.

  Neste contexto presentamos un proxecto de montaxe escénico no que se poñen en valor elementos da nosa tradición mítica xunto a problemas que o mundo moderno ten que afrontar como son as novas canles de comunicación ou a utilización dos recursos naturais para producir enerxía e como se pode chegar a un equilibrio co ecosistema sen deixar de lado o progreso.

  E todo isto nunha montaxe que mestura pasado e presente, maxia e realidade, respecto polo medio ambiente e progreso sostible nunha posta en escena divertida, poética e plasticamente moi atractiva para o espectador.

  Contacto

  Isabel Rey
  981 562 734 / 609 884 630
  monicreques@hotmail.com

  www.kukas.redbiocultural.net

 • Desconexión Soliloquio Producións Teatrais

  Todos vivimos en mundos paralelos: somos monifates movidos por conexións que non sentimos; somos presos en reixas que non vemos; soñamos con ser humanos… O individuo 724/2013 FK3 é quen de desconectarse para experimentar outras vidas, en liberdade, para intentar ir máis alá…

  Xurxo Cortázar (actor) e Santiago Cortegoso (director), cocreadores do texto, traballan por primeira vez xuntos nun espectáculo unipersoal, no que constrúen un personaxe poliédrico que emprende unha viaxe liberadora que o leva, a través de situacións (traxi)cómicas, a afrontar os desafíos existenciais inherentes ao ser humano, no contexto da sociedade opresiva na que vivimos.

  Contacto

  Xurxo Cortázar
  630 505 972
  xurxo.cortazar@gmail.com

 • Tita (un espectáculo teatral sobre a intelixencia emocional) Teatro Babaluva

  Tita é un espectáculo teatral sobre a intelixencia emocional, onde invitamos ao público miúdo e ás súas familias a viaxar por un mar de emocións na vida da nosa querida Tita.

  Dende un espectáculo con monicreques, teas, botellas plásticas, obxectos varios…, e da man das titiriteiras Mirari e Larraitz Urruzola, coñeceremos as causas do desacougo do personaxe de Tita e axudarémola para que saiba cómo actuar cando ten medo, ganas de chorar, ou está enfadada, conseguir sobrepoñerse e recuperar o amor.

  Contacto

  Emi Candal – Urdime
  981 937 424 / 619 920 335
  info@urdime.net

 • Rubicundo Teatro Ghazafelhos

  Todas as noites, Rubicundo sae na súa bicicleta enriba da árbore do seu xardín rumbo á noite pecha. Semella que ninguén repara neste personaxe, enfundado nun gabán e sombreiro de copa. Ninguén agás Erea. Disposta a chegar até o final daquel misterio… Pois así era esta rapaza, curiosa e soñadora.

  Rubicundo é un relato de María Canosa, finalista no premio da XXIX edición do Merlín de literatura infantil 2014.

  Contacto

  Emi Candal – Urdime
  981 937 424 / 619 920 335
  info@urdime.net

 • Get back Eme2 emocion&arte

  Son cinco e van nun vagón de metro. Son cinco e teñen moitas cousas en común. Pero eles non o saben. Aínda. Saben que van no mesmo vagón de metro. Saben de onde veñen, pero ningún está moi seguro de cara a onde vai. Son xente normal e están en Londres.

  O proceso de construción desta comedia comeza cunha investigación sobre os londoners (nome que se dan a si mesmos os galegos que viven na capital británica). A achega a esta realidade permitiunos ir construíndo, mediante un modo de traballo cooperativo, un proxecto sólido que reflicte, en certo modo, a realidade fraccionada da Galicia contemporánea. Interviron e intervirán no proceso xa en marcha: Camilo Franco (traballo de investigación), Diego Ameixeiras (texto) , Jorge Coira (director), Víctor Duplá (axudante de dirección), Anxo Graña (música) e Antonio Durán “Morris”, Federico Pérez, Tamara Canosa, Miguel Guido e Mercedes Castro (elenco).

Galerías de imaxes Descarga de materiais GEP
Cartel del festival • CARTEL (jpg)
Programación del festival • CADRO DE PROGRAMACIÓN (pdf) Programa de mano del festival • PROGRAMA DE MAN (pdf)
Descarga de materiais complementarios das compañías