Presentación da colaboración Galicia Escena PRO-MADferia