Inscrición de espectáculos
Formato completo Inscricións desde o 5 ao 20 de abril ás 15.00 h Para espectáculos estreados entre o 1 de xuño de 2019 e o 6 de xuño de 2021. Poderanse presentar, así mesmo, espectáculos para a súa estrea en Galicia Escena PRO. Inscrición
Formato pitching Inscricións desde o 5 ao 20 de abril ás 15.00 h Para espectáculos xa estreados ou pendentes de estrea. Cada compañía disporá de seis minutos para a súa presentación. Inscrición