AGADIC Xunta de Galicia

Galicia Escena PRO

Galicia Escena PRO (GEP) é o mercado galego das artes escénicas que cada ano organiza en Santiago de Compostela a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A través dunha escolma de espectáculos de recente produción e dun programa de actividades paralelas, esta iniciativa tómalle o pulso á actualidade do sector en Galicia. Ao tempo, bríndalles aos seus profesionais unha plataforma desde a que expoñer os seus novos traballos diante do público xeral e dos programadores e demais axentes culturais.

Xunto coa súa faceta de exhibición, Galicia Escena PRO articúlase como un punto de encontro profesional que busca estimular a dinámica comercial do sector, así como a proxección social da creación escénica. Con estes mesmos obxectivos como meta, celebra a súa sexta edición do 11 ao 14 de xuño de 2018. Este ano, ademais, cun foco de atención especial cara ao intercambio coa escena madrileña.

OrganizaAxencia Galega das Industrias CulturaisCoordinaciónMaría Paredes
Mónica Santos
Maite Neira

Coordinación técnicaFran Veiga

PublicaciónsMarcelina Calvo
Alberto Santamaría

ComunicaciónAna Rosales
Ana Miragaya

ColaboranConcello de Santiago
Fundación SGAE
ABANCA